CHÍNH SÁCH ĐỔI – TRẢ SẢN PHẨM và HOÀN TIỀN

Điều khoản này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm được bán tại website https://baohophuquy.vn

Đối với các sản phẩm quý khách hàng mua tại công ty cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý. Quý khách hàng đều có quyền đổi trả hàng và hoàn tiền trong vòng tối đa 30 ngày đầu (Tùy thuộc vào một số mặt hàng được ghi rõ tại các sản phẩm). Kể từ khi quý khách hàng ký vào biên bản bàn giao nhận sản phẩm từ các đơn vị chuyển phát. Hoặc ký vào phiếu giao hàng đối với miệc mua trực tiếp tại công ty.

Khách hàng có quyền ĐỔI sản phẩm khác hoặc TRẢ sản phẩm và lấy lại tiền với chi tiết như sau:

  •  Đổi trả sản phẩm bị lỗi ( Do nhà sản xuất ): sau 30 ngày kể từ khi ký xác nhận trong “ Biên bản giao nhận” .
  • Sản phẩm “Không bị lỗi”  hoặc “Bị lỗi” do NGƯỜI SỬ DỤNGKhông áp dụng đổi trả hoặc khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

Điều kiện đổi trả:

  • Còn hóa đơn mua hàng
  • Còn đẩy đủ phiện kiên đi kèm khi mua máy.
  • Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có)
  • Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)
  • Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác
  • Tem bảo hành còn nguyên: không bị rách hoặc mờ.